Báo Thái Lan ngả mũ, đưa Việt Nam 'nổi nhất trang chủ' thay vì chiến thắng của đội nhà