Báo Thái: Người Thái không thể để thua trong trận đấu ở Hà Nội tối nay