Báo Trung Quốc: 'Khủng khiếp! Khó tin Việt Nam hạ Indonesia 3-0'