Báo Trung Quốc chỉ trích Hiddink, gọi trận thua Việt Nam là 'xấu hổ'