Báo Trung Quốc dự đoán UAE sẽ đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình