Báo UAE: Mọi thứ chao đảo trong nháy mắt, Việt Nam khắc sâu vết thương của chúng ta!