Báo châu Á nói gì về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam?