Báo châu Á sốc sự cố sân Hàng Đẫy, nạn pháo sáng bóng đá Việt