Báo chí thế giới tràn ngập tin, bài về Fidel Castro