Bạo lực leo thang, Hong Kong vẫn khó tìm lối thoát