Báo nước ngoài đưa tin Việt Nam dồn sức cứu phi công Anh