Bão số 8 đổ bộ Hà Tĩnh-Quảng Trị đêm nay, bão số 9 khả năng giật cấp 15 nối gót vào Biển Đông đêm mai