Barca dùng luật, ép Messi và đồng đội giảm 70% lương