00:00

Barca yêu cầu Messi giảm lương

TIN LIÊN QUAN