Bất chấp dịch Covid-19, quán game vẫn hoạt động 'chui'