Bất chấp nước lũ cuồn cuộn, dân liều mình ra sông Mã vớt củi

Mặc dù nước ở thượng nguồn đổ về ngày một lớn, sông Mã dâng cao cuồn cuộn nhưng nhiều người dân xã Vĩnh Thành (Thanh Hóa) vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông vớt củi.

Xã hội