Bất chấp tranh cãi, chung kết World Cup 2018 sẽ sử dụng sân cỏ 'lai' lần đầu tiên và đây là lý do