Bắt giam giám đốc DN gọi giang hồ vây xe ô tô, gây rồi trật tự công cộng