Bất ngờ chạm trán thằn lằn bóng, rết khổng lồ bị nuốt chửng

Ngay khi vừa chạm trán thằn lằn bóng, con rết trong đoạn clip biết rằng mình đã đến ngày tận số. Nó cố gắng tìm mọi cách chạy trốn khỏi con thằn lằn nhưng mọi nỗ lực của nó đều không thành công.

Thứ bảy, 03/10/2020 13:45