Bất ngờ lý do nhà hàng ở Nha Trang "chém đẹp" du khách Malaysia