Bất ngờ phút cuối: Lê Phương lừa cả thế giới

Quen Lê Phương diễn vai bi lụy rồi, không ngờ diễn hài cũng "lầy" xuất sắc! 😂

Siêu hài