Bất ngờ trước giàn giáo tre lạ mắt đẹp hút hồn ở Macao

Kiến trúc giàn giáo tre đang dần trở thành một nghệ thuật công cộng ở Macau. Đây là lối kiến trúc mới đặc biệt và phức tạp hơn.

Theo Thanh Thanh/Vietnamnet