00:00

Bất ngờ với lý do Trư Bát Giới của Tây Du Ký không được thành Phật dù đã đi thỉnh kinh

TIN LIÊN QUAN