Bầu Đức chi bao nhiêu tỷ đồng để góp phần tạo nên kì tích Campuchia và ấn tượng Lào?