Bầu Đức, ông Park và duyên phận với bóng đá Việt Nam