Bầu Đức tiếp tục kiểm soát HAGL Agrico dù tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới 50%

Mặc dù tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết đã giảm còn 49,23% nhưng Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai khẳng định vẫn là công ty mẹ nắm quyền kiểm soát đối với HAGL Agrico.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM để khẳng định Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vẫn là công ty con và được hợp nhất vào báo cáo tài chính dù giảm tỷ lệ sở hữu tại đây còn 49,23%.

Bầu Đức tiếp tục kiểm soát HAGL Agrico.

Cụ thể, văn bản phía doanh nghiệp ghi nhận, gần đây trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đề cập việc Công ty chỉ còn sở hữu 49,23% cổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico và không còn là công ty mẹ nắm quyền kiểm soát HAGL Agrico sau đợt tăng vốn điều lệ để chuyển đổi 221.710 trái phiếu thành 221.710.000 cổ phiếu HNG.

Về vấn đề này Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai dẫn quy định về ba trường hợp quyền kiểm soát còn được thực hiện cả khi công ty mẹ nắm giữ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con theo chuẩn mực kế toán.

Thứ nhất là các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết.

Thứ hai, công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận.

Thứ ba, công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu trong các cuộc họp hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, theo Luật Doanh nghiệp ban hành năm 2014, một doanh nghiệp được xem là công ty mẹ của công ty khác nếu thoả một trong ba yếu tố là sở hữu trên 50% vốn điều lệ, có quyền quyết định việc thay đổi điều lệ công ty và trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Theo đó, dù tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại HAGL Agrico của Công ty đã giảm còn 49,23% nhưng Công ty vẫn đang nắm quyền kiểm soát đối với HAGL Agrico khi ông Đoàn Nguyên Đức vẫn đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT HAGL Agrico và số lượng thành viên trong HĐQT của HAGL Agrico đại diện cho Công ty vẫn chiếm đa số (4 thành viên trên tổng số 7 thành viên).

'Như vậy, về mặt luật pháp HAGL Agrico vẫn là công ty con của HAGL và vẫn được hợp nhất BCTC vào Công ty', Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông tin.

Như Người Đưa Tin đã đưa, việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai xảy ra sau khi doanh nghiệp này đã phát hành 221,7 triệu cổ phiếu cho 14 cá nhân và một tổ chức là Công ty cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương.

Sau phát hành, vốn điều lệ của HAGL Agrico tăng từ 8.868 tỷ đồng lên 11.085 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ cấu cổ đông biến động mạnh khi Thaco tăng tỷ lệ sở hữu lên 26,29%.

Theo Hoàng Mai/Người Đưa Tin

Tags: HAGL Agrico  |  bầu Đức  |  công ty mẹ  |  Công ty Cổ phần  |  Công ty  |  quyền biểu quyết  |  kiểm soát  |  Anh Gia Lai  |  cổ phần  |  doanh nghiệp  |  thành viên