Bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump lại nhận tin không vui ở Pennsylvania