Bảy bước uốn nắn hành vi xấu của trẻ

Nếu bạn tỏ ra không quan tâm chút nào, trẻ sẽ thấy hành vi xấu không đạt kết quả như ý và không lặp lại nữa.