Bầy khỉ chạy trốn sau khi lấy cắp mẫu máu bệnh nhân COVID-19