Bé 3 tuổi chấn thương sọ não do ngã cầu thang và bị đánh đang rất nguy kịch