Bế mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ QĐND Lào

Sáng 9-9, tại Trường Quân sự Quân khu 2, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc tập huấn công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ Quân đội nhân dân (QĐND) Lào.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo tập huấn dự và chỉ đạo. Cùng dự có Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) và đại diện lãnh đạo Quân khu 2…

Trung tướng Ngô Minh Tiến trao Bằng khen tặng đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm lớp tập huấn cán bộ Quân đội nhân dân Lào.

Tham gia tập huấn có 30 đồng chí cán bộ quân sự địa phương QĐND Lào. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; phòng, chống chiến lược 'diễn biến hòa bình', bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam; Đảng lãnh đạo, quản lý Nhà nước về quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; một số vấn đề cơ bản về đường lối quốc phòng của Việt Nam; vấn đề dân tộc và tôn giáo; đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng về dân tộc và tôn giáo; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trong quá trình CNH-HĐH đất nước; chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến…

Thiếu tướng Phạm Quang Ngân, trao Bằng khen tặng các đồng chí cán bộ Quân đội nhân dân Lào có thành tích xuất sắc trong học tập tại lớp tập huấn. 

Quá trình tập huấn, các đồng chí cán bộ QĐND Lào còn nghiên cứu thực tế và tham quan các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 2.

Theo Tin, ảnh: DUY HỒNG/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/be-mac-tap-huan-cong-tac-quoc-phong-quan-su-dia-phuong-cho-can-bo-qdnd-lao-590641

Tags: QĐND Lào  |  tập huấn  |  địa phương  |  quốc phòng  |  Quân đội Nhân dân  |  đồng chí  |  Quân khu  |  Quân sự  |  thế lực thù địch  |  dân tộc