Bé trai chết trên xe Gateway: Triệu tập nóng, bà Quy hoãn