Becamex (BCM): Quý 3 lãi 631 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 Becamex (BCM) lãi sau thuế 1.282 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ nhưng đã vượt 38% mục tiêu lãi cả năm 2020.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, mã CK: BCM) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.553,6 tỷ đồng tăng 11,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 726 tỷ đồng tăng 15,4% so với quý 3/2019. Sau khi trừ các khoản chi phí BCM lãi sau thuế 631 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong đó LNST công ty mẹ đạt gần 586 tỷ đồng tương đương EPS đạt 554 đồng.

Trong cơ cấu doanh thu quý 3 của Becamex mặc dù doanh thu xây dựng giảm mạnh từ 109 tỷ đồng xuống còn hơn 16 tỷ đồng tuy nhiên doanh thu kinh doanh BĐS, BĐS đầu tư tăng cao 43% lên mức 1.073 tỷ đồng và đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu trong kỳ của Becamex.

Ngoài ra hoạt động liên doanh liên kết mang lại khoản lãi 363 tỷ đồng cho Becamex trong quý 3/2020, tính đến hết quý 3 BCM đang có 10.316,6 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 6% so với hồi đầu năm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Becamex đạt 5.210 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.282 tỷ đồng giảm 26,7% so với cùng kỳ. Được biết năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.016 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 931 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 65% so với thực hiện năm 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 Becamex đã hoàn thành được 86,6% mục tiêu về doanh thu và vượt 37,7% mục tiêu về LNST.

Theo Quang Cường/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/becamex-bcm-quy-3-lai-631-ty-dong-tang-20-so-voi-cung-ky-420203010135024172.htm

Tags: CTCP Becamex  |  3 BCM  |  2020 Becamex  |  Becamex BCM  |  Quý 3  |  Tổ Quốc Lũy  |  2020 Becamex BCM