00:00

Bên nội cho tiền mua nhà, tân gia chồng không mời bố mẹ vợ còn gạt đi 'đóng góp gì mà tới dự' nhưng câu trả lời của vợ mới khiến anh 'ứ nghẹn'

TIN LIÊN QUAN