Bên trong 'ngôi làng Giáng sinh' ở Trung Quốc

Một ngôi làng ở phía đông Trung Quốc là công xưởng sản xuất 2/3 đồ trang trí Giáng sinh xuất khẩu khắp nơi trên thế giới.

Thế giới