Bên trong nhà tù từng là trung tâm thương mại hiện đại nhất châu Mỹ

Từ một công trình được kỳ vọng là trung tâm thương mại lớn nhất, hiện đại nhất châu Mỹ, El Helicoide giờ trở thành nhà tù của Venezuela.

Thời sự