Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được xuất viện