Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng xuất viện