Bệnh nhân Covid-19 số 500 là giám thị coi thi tuyển sinh lớp 10