00:00

Bệnh nhân corona tăng vọt, tâm dịch Daegu yêu cầu tiếp viện, Gyeonggi từ chối, Seoul mở rộng vòng tay

TIN LIÊN QUAN