Bệnh nhân ung thư xương không còn lo bị cắt cụt hay tháo khớp chân