Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh: Thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân