00:00

Bệnh viện Việt Đức chuẩn bị lần đầu ghép phổi từ người cho chết não

TIN LIÊN QUAN