Bệnh viện Xanh Pôn lên tiếng về vụ cắt đôi que thử HIV

Thời sự