Bệnh viện cứu sống người nhảy lầu tự tử bằng hệ thống lưới bảo vệ

Kể từ khi khánh thành vào tháng 4/2015 đến nay, bệnh viện đa khoa Đồng Nai mới, xảy ra hơn 10 vụ nhảy lầu tự tử và vẫn còn tiếp diễn. Đến đầu năm 2019, lãnh đạo bệnh viện đã cho lắp đặt giàn lưới bảo vệ ở tất cả các khu vực cầu thang lên xuống của bệnh viện nhằm tránh xảy ra những sự vụ đáng tiếc xảy ra

Thời sự