Bệnh viện và DN Singapore chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Đà Nẵng