Bí ẩn Phạm Nhật Vũ: Mỗi lần lộ mặt lập tức gây dậy sóng