Bí ẩn ngôi mộ 2.000 năm có bảo vật vô giá, mộ tặc nhất quyết không dám lấy

Cả gan xâm nhập mộ cổ hơn 2000 năm tuổi, nhưng có điều mộ tặc nhất quyết không lấy “kho báu” đáng giá ngàn vàng. Bí ẩn đằng sau là gì?

Thời sự