Bị antifan mỉa mai 'toàn xin đồ Ngọc Trinh mặc', Diệu Nhi lên tiếng gay gắt