Bị báo hoa mai 'vả thẳng mặt', trăn khổng lồ tinh ranh lật ngược tình thế

Phát hiện con trăn khổng lồ đang ẩn lấp trên mô đất lớn, con báo hoa mai từ từ tiếp cận rồi bất ngờ "vả" mạnh vào đầu. Tuy nhiêm, sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của báo hoa mai vẫn không thể khuất phục được trăn khổng lồ tinh ranh.

Thời sự